Ngành giáo dục”">
Tìm kiếm
Các công văn thuộc loại “Ngành giáo dục
Ngày gửi Số công văn Đơn vị soạn Đơn vị nhận Tải file
19.08.2020 442/GDĐT Phòng giáo dục và đào tạo - Trường Tiểu học Thanh Cao  
10.04.2020 1130/SGDĐT-CTTT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Tiểu học Thanh Cao  
20.02.2020 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH UBND Thành Phố Hà Nội -    
30.01.2020 126/UBND-YT UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
29.01.2020 300/SGDĐT - CTTT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Tiểu học Thanh Cao  
06.01.2020 04/TB-NV Phòng Nội vụ - Trường Tiểu học Thanh Cao  
05.01.2020 09/GDĐT PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
29.12.2019 521/TB-UBND UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
22.12.2019 2636/QĐ-UBND UBND HUYỆN THANH OAI -  
25.09.2019 5388/QĐ-UBND UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
24.09.2019 87/TB-HĐTTVC ngày 24/9/2019 của UBND Huyện Thanh Oai UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
23.09.2019 315/TB - HĐTTVC UBND HUYỆN THANH OAI - HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC - Trường Tiểu học Thanh Cao  
22.08.2019 83/THTC Trường Tiểu học Thanh Cao -  
04.06.2019 01/KH-PGD&ĐT Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai - TH Thanh Cao  
19.03.2019 307/UBND-VN UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
13.03.2019 109/KH-UBND UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao
13.03.2019 43/TB-UBND UBND HUYỆN THANH OAI - Trường Tiểu học Thanh Cao
12.03.2019 476/SNV-CCVC SỞ NỘI VỤ - Trường Tiểu học Thanh Cao  
06.03.2019 1076/QĐ-UBND UB THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
29.01.2019 58/KH-GDĐT PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI -  
28.01.2019 412/SGD&ĐT-QLT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Tiểu học Thanh Cao  
21.01.2019 257/KH-SGDĐT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Tiểu học Thanh Cao  
02.12.2018 6547/QĐ-UBND UBND Thành Phố Hà Nội - Trường Tiểu học Thanh Cao  
02.12.2018 6547/QĐ-UBND UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Trường Tiểu học Thanh Cao  
24.10.2018 20/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo - Trường Tiểu học Thanh Cao  
08.10.2018 129/QĐ-THTH Trường Tiểu học Thanh Cao -  
31.03.2018 5483/SGDĐT-QLT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Tiểu học Thanh Cao  
10.03.2018 930/BGDĐT-GDTC Bộ Giáo dục và Đào tạo -  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây