LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 18/5/2020 ĐẾN 22/5/2020

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 18/5/2020 ĐẾN 22/5/2020

 •   16/05/2020 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 18/5/2020 ĐẾN 22/5/2020
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 11/5/2020 ĐẾN 16/5/2020

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 11/5/2020 ĐẾN 16/5/2020

 •   09/05/2020 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 11/5/2020 ĐẾN 16/5/2020
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC-TUẦN TỪ 04/5/2020 ĐẾN 09/5/2020

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC-TUẦN TỪ 04/5/2020 ĐẾN 09/5/2020

 •   07/05/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 04/5/2020 ĐẾN 09/5/2020
CÔNG VĂN 1602/UBND-KGVX V/v PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI

CÔNG VĂN 1602/UBND-KGVX V/v PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI

 •   29/04/2020 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
CÔNG VĂN 1602/UBND-KGVX V/v PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI
LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 27.4

LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 27.4

 •   25/04/2020 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 27.4
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 27/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 27/4/2020

 •   25/04/2020 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 27/4/2020
LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC - CÔNG VĂN NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 20.4 ĐẾN HẾT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2020

LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC - CÔNG VĂN NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 20.4 ĐẾN HẾT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2020

 •   19/04/2020 12:05:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
LỊCH HỌC ZOOM - LỊCH TRỰC - CÔNG VĂN NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 20.4 ĐẾN HẾT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2020
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 20/4/2020 ĐẾN 25/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 20/4/2020 ĐẾN 25/4/2020

 •   18/04/2020 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 20/4/2020 ĐẾN 25/4/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ZOOM TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 18/4/2020

 •   12/04/2020 12:15:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
THỜI KHÓA BIỂU HỌC ZOOM TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 18/4/2020
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020

 •   08/04/2020 11:50:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH " HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH " TUẦN TỪ 13/4/2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ZOOM TỪ 06/4/2020 ĐẾN 12/4/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ZOOM TỪ 06/4/2020 ĐẾN 12/4/2020

 •   08/04/2020 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 06/4/2020 ĐẾN 11/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 06/4/2020 ĐẾN 11/4/2020

 •   07/04/2020 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 06/4/2020 ĐẾN 11/4/2020
LỊCH PHÁT SÓNG "DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CẢ BA CẤP HỌC TUẦN TỪ 30/3/2020 ĐẾN 04/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG "DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CẢ BA CẤP HỌC TUẦN TỪ 30/3/2020 ĐẾN 04/4/2020

 •   07/04/2020 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SÓNG "DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CẢ BA CẤP HỌC TUẦN TỪ 30/3/2020 ĐẾN 04/4/2020
Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 01/4/2020 nhằm phòng chống dịch Covid -19

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 01/4/2020 nhằm phòng chống dịch Covid -19

 •   31/03/2020 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 Thủ tướng chính phủ đã ra Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020.
ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG DỊCH NCOVI

ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG DỊCH NCOVI

 •   26/03/2020 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG DỊCH NCOVI
Công văn 112/GDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của PGD&ĐT Huyện Thanh Oai V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19

Công văn 112/GDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của PGD&ĐT Huyện Thanh Oai V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19

 •   26/03/2020 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Công văn 112/GDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của PGD&ĐT Huyện Thanh Oai V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19
Công văn 862/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 v/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID - 19

Công văn 862/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020

 •   21/03/2020 01:50:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Công văn 862/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 v/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID - 19

LỊCH PHÁT SONG TRÊN HTV KÊNH 1 VÀ KÊNH 2_Dành cho cả 3 cấp học'

 •   17/03/2020 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHÁT SONG TRÊN HTV KÊNH 1 VÀ KÊNH 2_Dành cho cả 3 cấp học
C/v số 456/SGDĐT- CTTT v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid -19 gây ra

C/v số 456/SGDĐT- CTTT v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid -19 gây ra

 •   15/02/2020 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
C/v số 456/SGDĐT- CTTT v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid -19 gây ra

Các tin khác

Văn bản mới

Luật số: 43/2019/QH14

Luật giáo dục

Thời gian đăng: 11/12/2019

lượt xem: 77 | lượt tải:17

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 182 | lượt tải:49
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây